CONVOCATIE

Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit

Te houden op woensdag 26 juni 2019, om 16:30 uur

in de Langemeijerzaal, gebouw E-1 van de Rechtbank

Parnassusweg 220 te Amsterdam

Klik hier voor de agenda en bijlagen (alleen voor leden).