Home|Cursussen
Cursussen2020-02-27T11:44:00+01:00

Cursussen

De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidingsinstituten organiseren bestaande cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrekkelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Praktizijn aangeboden.

Hieronder staat het cursusaanbod zoals dat nu bekend is.

In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht.

In 2020 staan vier Verdiepingsbijeenkomsten gepland die ieder 2 PO-punten opleveren.

De eerste vindt plaats op 17 maart a.s. vanaf 16.00 uur in de rechtbank. Het thema zal zijn: Scheiden zonder schade.

Het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) is op 1 september 2018 gestart, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doel van het Programma is uitvoering geven aan de 45 acties en 2 ontwikkelpunten uit de Agenda voor actie “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet, voorzitter van het Platform SzS. Het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade is via deze link te downloaden, het rapport Scheiden en de kinderen dan via deze link.

Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn:

 • André Rouvoet, voorzitter van het platform
 • Marion Beckers, projectvoorzitter van het programma SzS voor de rechtspraak en raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam
 • Caroline Forder, bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de VU en advocaat in Amsterdam
 • Dianne Kroezen, advocaat en scheidingsmediator in Amsterdam

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens een informele borrel alle gelegenheid om verder te praten.

Tijdstip:
17 maart 2020, 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur), borrel om 18.00 uur

Deelname:
€ 65,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 65,– (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
€ 100,– (excl. BTW) voor niet-leden

Locatie:
Briëtzaal in de Rechtbank

PO-punten:
2 PO-punten

Aanmelden:
via dit formulier

Wil je weten of intervisie voor jou als advocaat een geschikt ontwikkelinstrument is of zoek je een vaste intervisiegroep? Dan is deze training aan te bevelen.

Intervisie is geschikt voor advocaten die zich herkennen in bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Mijn cliënten vragen veel snelheid en flexibiliteit van me. Hoe kan ik kwaliteit en maatwerk leveren en tegelijkertijd ook aangehaakt blijven bij de behoefte van de cliënt?
 • Hoe ga ik om met cliënten met wie een vertrouwenskwestie speelt? Wanneer leg ik de werkzaamheden neer of juist (nog) niet?
 • Ik overweeg een klacht in te dienen over een collega, maar dat voelt oncollegiaal. Wat kan ik het beste doen?
 • Bij sommige juridische kwesties kom ik in conflict met mijn persoonlijke waarden. Hoe kan ik hier mee omgaan zodat het mijzelf noch de zaak schaadt?
 • Hoe voorkom ik dat ik bepaalde zaken of betrokken personen meeneem ‘naar huis’?
 • Hoe kan ik als collega bijdragen aan een sterkere samenwerking binnen de organisatie?

Kortom, vragen en dilemma’s die je bezighouden bij de uitoefening van je beroep.

In deze bijeenkomst gaan we eerst aan de slag met de theorie en methodieken voor intervisie. Daarna gaan we ook intervisie doen met casuïstiek uit eigen praktijk zodat je zelf ervaart hoe het is. Ben je na de bijeenkomst enthousiast over intervisie en de toegevoegde waarde ervan voor je eigen praktijk? We helpen je graag het vervolg vorm te geven: je kunt met de trainingsgroep periodiek intervisie doen als ook met een door jezelf samengestelde groep. We praten graag met je na over de diverse mogelijkheden.

Na afloop van de bijeenkomst:

 • Kun je uitleggen wat twee veelgebruikte intervisiemethodieken zijn en wat deze inhouden;
 • Kun je reflecteren op de aanpak van dilemma’s uit de praktijk middels intervisiemethodiek(en);
 • Kun je beoordelen of intervisie een geschikt ontwikkelinstrument voor je is.

Deze training is bedoeld voor professionals in de juridische wereld. Bijvoorbeeld advocaten met meer dan drie jaar ervaring en die intervisie buiten hun eigen kantoor willen doen. Ook is de training zeer geschikt voor juristen die werkzaam zijn bij (semi-)overheden, bedrijven en (rechtsbijstand)verzekeraars.

Docenten:
Marieke Westerhof, communicatietrainer, teamcoach, gespreksleider intervisie
Jacqueline van ’t Spijker, trainer, intervisiebegeleider

Tijdstip: 
25 mei 2020, 14.00 – 18.00 uur

Deelname:  
€ 200,– (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 325,– (excl. BTW) voor niet-leden

Locatie:
Langemeijerzaal in de Rechtbank

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden: 
via deze link

Verdiepingsbijeenkomst Scheiden zonder schade

In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht. In 2020 staan vier Lees meer

24 februari | 2020|
Ga naar de bovenkant