Home|De bibliotheek
De bibliotheek2020-06-18T15:57:32+01:00

De Bibliotheek

De Praktizijnsbibliotheek geldt als een van de best geoutilleerde juridische bibliotheken in Nederland. De ontwikkeling van het Nederlands recht vanaf de Napoleontische tijd is in de collectie in handboeken, proefschriften en vakbladen goed te volgen en er wordt nog altijd relevante literatuur over alle juridische vakgebieden ingekocht.

De collectie van de Praktizijnsbibliotheek wordt “hybride”, dat wil zeggen dat niet alleen boeken en tijdschriften op papier aanwezig zijn maar dat de collectie wordt uitgebreid met e-books die door de leden online vanaf de eigen werkplek zijn te lezen.

De Praktizijn moedigt advocaten aan om in de bibliotheek te komen werken en studeren. Daartoe bieden we een goede wifi en lekkere koffie aan. Onder het motto “Selfservice barista” kunnen bezoekers koffie of cappuccino krijgen voor € 1,50, een strippenkaart voor 10 koppen kost € 12,50.

Wat ons betreft kunnen we advocaten nu dus echt ontvangen in een prettige werkomgeving te midden van duizenden boeken en tijdschriften waarbij we kunnen assisteren in het opzoeken van relevante informatie, zowel op papier als digitaal. Deze faciliteit is door onze leden “de Advocatenhub” gedoopt.

De Praktizijns-Sociëteit beheert een bibliotheek en ontplooit een groot aantal diensten voor de leden.

De bibliotheek
U kunt gebruik maken van de Praktizijnsbibliotheek. De bibliotheek omvat ongeveer 20.000 boeken en 130 lopende tijdschriftjaargangen, zowel lopende als oude jaargangen. Aanvullend kent de collectie archieven van honderden inmiddels opgeheven tijdschriften. De actuele informatie is in de bibliotheek aanwezig, ouder materiaal is opgeslagen in het archief. Deze materialen kunnen op verzoek voor u worden opgehaald uit het archief.

De bibliotheek is voor alle leden vrij toegankelijk maar u kunt de collectie natuurlijk ook doorzoeken op de website van de Praktizijn. De collectie bevat een unieke auteurstabel waarmee u van iedere juridisch auteur eenvoudig vast kunt stellen welke publicaties op zijn/haar naam staan.  De Praktizijnsbibliotheek is hiermee een van de meest uitgebreide juridische bibliotheken van Nederland.

Voor kantoren zonder bibliotheek fungeert de Praktizijn dus als de “eigen” bibliotheek en voor kantoren met een (digitale) bibliotheek geldt de Praktizijn als achtervang voor hiaten in de kantoorcollecties. Of u nu werkzaam bent bij een “klein” of een “groot” kantoor, u kunt altijd en onbeperkt gebruik maken van de Praktizijnsbibliotheek.

Ambities
De Praktizijns-Sociëteit heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld dat inmiddels deels al is gerealiseerd. Met de in het plan genoemde actiepunten wil de Praktizijn onder meer het volgende bereiken:

 • De bibliotheek is aantrekkelijker gemaakt als studie- en als ontmoetingsruimte voor de leden.
 • De Praktizijn gaat meer verenigingsactiviteiten ontplooien om de leden meer met elkaar in contact te brengen.
 • Digitale ontsluiting van zowel het archief als van de actuele bibliotheek zijn ter hand worden genomen.
 • De bibliotheek ontwikkelt zich hiermee tot een “hybride” bibliotheek: informatie zal zowel op papier als elektronisch worden aangeboden.
 • De collectie zal doorzoekbaar worden in de digitale zoeksystemen bij advocatenkantoren.
 • De Praktizijn wil zich ontwikkelen tot kennisinstituut voor de advocatuur en het notariaat. Onder meer zullen daartoe op de website zullen literatuurlijsten worden geplaatst.

Telkens wanneer een nieuw initiatief is afgerond, zal de Praktizijn dit aan u melden.

Aanwinstenlijsten
Twee keer maand publiceert de bibliotheek op de website een overzicht van de boeken die recent zijn aangeschaft, van artikelen uit tijdschriften die in het bestand zijn beschreven en van artikelen die in recent verschenen bundels zijn opgenomen.  Aanvullend worden lijsten met recente open access-artikelen gemaakt. U kunt zich abonneren om automatisch per e-mail de nieuwe lijsten toegezonden te krijgen.

Uitleen van boeken
U kunt de in de bibliotheek aanwezige boeken ter plekke lezen. Een groot deel van de boeken kan daarnaast worden geleend.

Toezending van artikelen
Via de website worden 100.000 tijdschriftartikelen getoond. De artikelen van in de bibliotheek aanwezige jaargangen kunt u ter plekke kopiëren of bij ons aanvragen.

Casusvragen
Uw inhoudelijke vragen kunnen door de baliemedewerkers worden beantwoord. Het is verstandig om deze vragen in de bibliotheek te stellen en tezamen met een medewerker op zoek te gaan naar de meest relevante literatuur.

Advocatenhub
De bibliotheek kent een leestafel waar u boeken uit de bibliotheek kunt bestuderen, tijdschriften kunt raadplegen of de krant kunt lezen. Voorts kent de bibliotheek vijftien werkplekken waar gestudeerd kan worden en zijn er drie computers beschikbaar waarmee u naar informatie kunt zoeken. Sinds kort hebben we “Selfservice barista”: een professioneel Nespresso-apparaat waarmee we verse koffie en cappuccino schenken.

De Praktizijn wil uitdrukkelijk de “Advocatenhub” zijn: u bent van harte welkom om in de bibliotheek rustig te komen werken, zowel voorafgaand of na afloop van een zitting als wanneer er op kantoor te weinig studieruimte beschikbaar is.

Togadozen
We distribueren stukken van de gerechtelijke organisatie, de Amsterdamse Orde van advocaten en van leden onderling via de zogenaamde togadoos waarover een kantoor met leden bij de Sociëteit kan beschikken. Leden die dat wensen kunnen bij de ledenadministratie in de bibliotheek aangeven dat zij over een togadoos willen beschikken. Van de ledenadministratie vernemen zij welke togadoos aan hen en hun kantoorgenoten (die ook lid zijn) ter beschikking wordt gesteld. De dienstverlening is exclusief voor leden van de Praktizijn.

Het gebruik van togadozen loopt snel terug en na de verhuizing naar de nieuwbouw beschikt de bibliotheek over minder togadozen dan momenteel. De Praktizijn voert dan ook een terughoudend beleid in het verstrekken van nieuwe dozen.

De Praktizijns-Sociëteit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor stukken die niet goed worden bezorgd of die verdwijnen (door een niet bevoegde worden meegenomen). Aangeboden stukken voor niet-leden worden teruggegeven aan de afzender (afdeling van de rechtbank of het parket, de Amsterdamse Orde van Advocaten of leden van de Sociëteit).

Het team van de bibliotheek bestaat uit de volgende personen:

 • Maarten Bohlken – Directeur
 • Batuhan Akyol – Juridisch informatiemedewerker
 • Heidi Boer – Juridisch bibliothecaris
 • Finette Breemer – Administratief medewerker/juridisch informatiemedewerker
 • Eveline van Haren – Juridisch bibliothecaris
 • Lindsay Niekoop – Juridisch informatiemedewerker
 • Stephan Waslander – Medewerker togakamer

De baliemedewerkers van de Praktizijnsbibliotheek ondersteunen de leden in het beantwoorden van zoekvragen. Vragen kunnen in de bibliotheek zelf worden gesteld en per e-mail of telefonisch. Aan de ene kant gaat het om het opzoeken van artikelen uit tijdschriften of bundels en om pagina’s uit boeken, aan de andere kant kunnen leden vragen om relevante literatuur te zoeken bij een specifieke casus.

Toga’s kunnen worden gehuurd aan de balie in de bibliotheek. Togahuur bedraagt € 3,– per keer (zowel voor leden als voor niet-leden). Een strippenkaart voor de huur van 10x een toga kost€ 23,–. Losse beffen zijn te koop voor € 26,–.

In de bibliotheek kan gebruik worden gemaakt van de garderobe. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico. Gedurende de openingstijden van de bibliotheek is een “loper” aanwezig waarmee u uw togadoos kunt openen. Kantoren krijgen bij ingebruikname van een togadoos een sleuteltje ter hand gesteld.

In december 2020 verhuist de togaverhuur met de rechtbank mee naar de nieuwe locatie aan de Parnassusweg. De togaverhuur zal dan zijn gehuisvest op de derde verdieping.

Om de toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten, hebben we een plattegrond gemaakt waarop de indeling van de kasten op overzichtelijke wijze wordt getoond. De plattegrond hangt nu op vier plekken in de bibliotheek.

Klik hier voor de plattegrond.

Een groot deel van de in de bibliotheek aanwezige boeken kan worden geleend. Als we boeken niet willen uitlenen, is dit zichtbaar in de online catalogus. Tijdschriften en jurisprudentiebladen kunnen alleen worden ingezien. E-books kunnen via onze e-reader Xposi online worden gelezen.

Boeken die beschikbaar en uitleenbaar zijn kunnen telefonisch worden aangevraagd per e-mail en via het zoeksysteem door middel van de knop “Aanvragen” die in het record is te vinden. Boeken worden voor twee weken geleend; de leentermijn kan daarna een keer worden verlengd als er geen andere gegadigde is.

We kunnen op verzoek artikelen scannen en aan u mailen. Dat geldt ook voor pagina’s uit boeken. Het is dus niet altijd nodig om zelf naar de bibliotheek te komen.

Oude drukken van handboeken en sowieso oudere literatuur en jaargangen van tijdschriften en jurisprudentiebladen zijn niet in de bibliotheek zelf beschikbaar. Deze bevinden zich in het archief dat zich niet in de rechtbank bevindt maar op een andere locatie. Tweemaal per week gaan we naar het archief. Als u een aanvraag voor een boek of een artikel doet, zullen we u melden wanneer we het gevraagde kunnen leveren.

De Praktizijn kent verschillende soorten van dienstverlening met de volgende tariefstelling.

Zoekvragen op basis van citatie
Veruit de meeste vragen die wij beantwoorden hebben betrekking op een artikel of een boek op basis van citatie. Voor een deel kunnen we deze vragen beantwoorden door uit een databank het gevraagde te kopiëren en aan de advocaat te mailen. Voor een ander deel moeten we scans te maken van niet-digitale boeken of tijdschriften en deze te mailen. Vanzelfsprekend kost de eerste wijze van beantwoorden relatief minder tijd dan de tweede. Dit is terug te zien in de tarieven die we voor deze service vragen:

Zoekvragen citatie
(ongeacht # documenten)
Exclusief 21% BTW Exclusief 21% BTW
Digitaal Niet-digitaal
1-25 pagina’s € 5,– € 15,–
26-50 pagina’s € 5,– € 25,–
>50 pagina’s € 7,50 Op aanvraag

 

Inhoudelijke zoekvragen
Steeds vaker krijgen we inhoudelijke vragen waarbij wij zelf op zoek gaan naar relevante literatuur. Met deze service willen we advocaten actief ondersteunen in het zoeken naar inhoudelijke informatie voor een zaak/casus. Voorafgaand aan ons zoekwerk overleggen we met u over de hoeveelheid tijd die we aan beantwoording mogen besteden. Dit is het zoektarief:

Zoekvragen inhoudelijk
(ongeacht # documenten)
Exclusief 21% BTW Tijdens de coronaperiode
1-15 minuten € 25,– Gratis
15-30 minuten € 40,– Gratis
>30 minuten Op aanvraag Op aanvraag

 

Verhuur toga’s en beffen
Aan de balie verhuren en verkopen we toga’s en beffen, zowel aan leden als aan niet-leden.

Toga’s en beffen Inclusief 21% BTW
Reguliere uitleen € 4,–
Uitleen beëdiging € 4,–
Uitleen reservetoga € 4,–
Uitleen losse bef Gratis
Strippenkaart € 30,–
Verkoop bef € 30,–

 

Kopieën in de bibliotheek
Leden kunnen in de bibliotheek zelf kopieën maken of deze bij een baliemedewerker aanvragen.

Kopieën in de bibliotheek Inclusief 21% BTW
Per pagina € 0,25

Verdiepingsbijeenkomst Scheiden zonder schade

In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht. In 2020 staan vier Lees meer

24 februari | 2020|
Ga naar de bovenkant