Home|Sociale advocatuur
Sociale advocatuur2021-06-04T14:22:43+01:00

Ondersteuning sociale advocatuur

Vanuit de grote advocatenkantoren in Nederland is herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, op een manier die recht aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij voor staat. Met dat doel voor ogen is de Praktizijns-Sociëteit aangewezen om als platform te fungeren.

Dit initiatief heeft geresulteerd in een reeks aan ideeën om deze steun vorm te geven. Inmiddels worden twee projecten aangeboden:

 • Online-attenderingsdienst met complete inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften. De Praktizijn stuurt op verzoek artikelen aan leden toe. Toezending is voor de sociale advocatuur gratis: de bijdrage wordt vanuit het projectfonds betaald.
 • Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) inclusief het gebruik van de JurisprudentieTracker. Inmiddels maken meer dan 215 advocaten door het hele land gebruik van deze dienst. De bijdrage bedraagt voor Praktizijnsleden € 249,– per jaar, de sociale advocatuur betaalt € 100,– door een subsidie vanuit het projectfonds.

Later zullen volgende projecten worden opgestart. Hoewel de Praktizijn voornamelijk Amsterdamse advocaten als lid heeft, is de opzet van het project uitdrukkelijk om landelijk activiteiten te ontplooien.

Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • van wie tenminste 60-70% van de praktijk besteed wordt aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
 • die lid zijn van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
 • die aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur hebben; en:
 • die lid zijn van de Praktizijns-Sociëteit.

Hieronder geven we een uitgebreide toelichting op de twee projecten. Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan één of beide projecten. Het formulier biedt tevens de mogelijkheid om u aan te melden als lid van de Praktizijn.

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) via de Praktizijn
Sinds 1 maart 2020 bent u gehouden jaarlijks te voldoen aan door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback met andere advocaten. De meeste advocaten hebben gekozen voor de vorm van het Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO). De administratieve rompslomp blijkt in de praktijk relatief tijd in beslag te nemen en het is vaak lastig te zijn om nieuwe agendapunten op te voeren. Vooral voor advocaten die werkzaam zijn in de sociale advocatuur is het organiseren van GIO-bijeenkomsten daarmee een vervelende klus.

De Praktizijns-Sociëteit onderkent dit en biedt sinds de zomer van 2020 eigen GIO-diensten aan. In samenwerking met Recht.nl bieden we een dienst waarmee u aan de verplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt. U leest alles over deze dienst op deze pagina. Op dit moment bieden we deze vorm van GIO aan aan ruim 210 advocaten van kantoren door heel Nederland. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden om in Microsoft Teams te vergaderen en agendabeheer te voeren. De groepen zijn samengesteld naar rechtsgebied.

Steun aan de sociale advocatuur
Een aantal grote advocatenkantoren biedt financiële ondersteuning als onderdeel van een groter project om vanuit deze kantoren de sociale advocatuur te ondersteunen. Leden van de Praktizijn die deel uitmaken van de sociale advocatuur betalen jaarlijks slechts € 100,– excl. BTW in plaats van € 249,–. Het verschil wordt vanuit het projectfonds betaald.

Alle leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen gebruik maken van de dienst maar alleen sociale advocaten kunnen profiteren van het aanbod van € 100,– per jaar.

De Nederlandse Orde van Advocaten staat online deelname aan GIO toe tot 1 januari 2022, kunnen we de bijeenkomsten in Teams blijven organiseren. U kunt als sociaal advocaat vanuit iedere plaats aan de GIO-bijeenkomsten deelnemen. Wij stellen ook de nieuwe groepen samen naar rechtsgebied waarbij het ook mogelijk is te kiezen voor de algemene praktijk: veel sociale kantoren behandelen immers zaken in bijvoorbeeld familierecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Nooit meer een tijdschriftartikel mislopen
U herkent dat waarschijnlijk wel: het is schier onmogelijk om alle voor u belangrijke tijdschriften te lezen. Alleen al het aanhouden van abonnementen is een te begrotelijke zaak. Hierdoor heeft u wellicht het gevoel relevante artikelen of uitspraken binnen uw rechtsgebied(en) te missen. Die onzekerheid is niet langer nodig door de nieuwe attenderingsdienst van de Praktizijnsbibliotheek.

De Praktizijnsbibliotheek toont op de website de inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften. U kunt per periode en/of per titel de inhoudsopgave van een tijdschriftnummer bekijken inclusief een samenvatting. Bij iedere bespreking van een uitspraak staat een link naar de ECLI. Bij ieder artikel staat een bestelknop waarmee u het artikel bij de Praktizijn kunt aanvragen. Voor levering van een artikel factureren we u een bedrag van € 5,–.

Na lancering van de dienst willen we attendering per email op uw “favoriete” tijdschriften gaan aanbieden.

Voor deze nieuwe dienst werkt de Praktizijn nauw samen met Recht.nl. Gezamenlijk bieden we een database aan met ruim 400.000 tijdschriftartikelen die eenvoudig te doorzoeken is. Alle informatie over de dienst vindt u op deze pagina.

Steun aan de sociale advocatuur
De attenderingsdienst is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit een aantal grote advocatenkantoren als onderdeel van een groter project om vanuit deze kantoren de sociale advocatuur te ondersteunen. Behalve de attenderingsdienst wordt bijvoorbeeld ook deelname aan Gestructureerd Intercollegiaal Overleg via de Praktizijn ondersteund.

Als onderdeel van het project wordt aan de Praktizijnsleden die deel uitmaken van de sociale advocatuur aangeboden om gratis tijdschriftartikelen op te vragen.

Alle leden van de Praktizijns-Sociëteit kunnen gebruik maken van de dienst maar alleen sociale advocaten kunnen gratis artikelen opvragen bij de Praktizijn. Beoogd wordt om de informatiekloof tussen grote kantoren met ruime (online) toegang tot juridische bronnen zoals tijdschriften en kleinere kantoren die de middelen hiertoe niet hebben te verkleinen.

Onderstaande kantoren ondersteunen dit project financieel en inhoudelijk.

 • Allen & Overy
 • De Brauw
 • Clifford Chance
 • Van Doorne
 • Freshfields
 • HVG
 • Lexence
 • Loyens & Loeff
 • Nauta Dutilh
 • Nysingh
 • Simmons & Simmons
 • Stibbe
Aanmelden

Meer weten?
Bel ons op 088-3611430 of mail naar info@praktizijn.nl.

Verdiepingsbijeenkomst Scheiden zonder schade

In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht. In 2020 staan vier Lees meer

24 februari | 2020|
Ga naar de bovenkant